background

Drive-in Raf Sistemleri

Drive-in Raf Sistemleri

Drive-in Raf Sistemleri
Drive In raflarıyla depolama alanını artımak

Drive-in raf sistemleri, raflar arasındaki koridorları ortadan kaldırır ve büyük miktarlardaki benzer paletleri depolamak için ideal çözümdür. Sistem, çok kırılgan olan ürünlerin üst üste yığılması için güvenli bir depolama sağlar. Depolama kapasitesini arttırır.

Drive-in raflarının çeşitleri

Drive In raf sistemleri, yükleme ve boşaltma için LIFO (son giren ilk çıkar) sistemine uygundur. Drive-through kurulumları FIFO (ilk giren ilk çıkar) prensibine göre yüklenir ve boşaltılır. İstif makinleri veya paletleri hizalama ve korumak için, klavuz raylarının kullanılmasını öneririz.

Yük ve boşaltma çeşidine ve erişilebilirliğe bağlı olarak üç tip Drive In raf sistemi vardır:

 • Tekli Drive In rafı
 • Çiftli Drive In raf
 • Drive through

Yüksek görünürlüklü ayak profili koruma ve kılavuz rayları kullanılarak Drive In raflarının verimliliğini artırır. Giriş kılavuzları, hasar durumunda hızlı değiştirmeye olanak tanımak için, zemin raylarına bağlı değildir.

 1. Ayak (ayak profili)
 2. Üst travers
 3. Palet rayı
 4. Destek kolu
 5. Palet rayına giriş
 6. Klavuz Rayı
 7. Klavuz Rayına giriş
 8. Arka-çapraz
 9. Arka durdurucu


Diğer Ürünler