background

Arşivleme ve Kayıt Kütüphaneleri

Arşivleme ve Kayıt Kütüphaneleri

Arşivleme ve Kayıt Kütüphaneleri

Kutular, kitaplar, dosyalar veya belgeler için tipik arşivleme gereklidir. “Mobil” raflar, raflar raylar üzerinde kaydığından ve belirli bölümlere erişmek için kolayca açılıp kapatılabildiğinden, aynı zamanda koridorları yoğunlaştırarak alan sağladığından mükemmel bir seçenektir. Çok katmanlı kurulumlar, alanın verimli kullanımını sağlar ve arşiv rafında bölümler oluşturur.

Stow hem statik hem de mobil arşivleme çözümleri sunar.