background

Raf Sistemleri Hakkında Genel Bilgi

Raf Sistemleri Hakkında Genel Bilgi

Raf sistemleri,günümüzde birçok işletmede ihtiyaç duyulan bir sistemdir.Bütün raf sistemleri iyi mekanik konstrüksiyona, sağlam malzemeye, yeterli sağlamlığa sahip olmalıdır. Raf sistemleri perakende ve toptan fark etmeksizin satış yapılan tüm işletmelerde oldukça etkili olan bir üründür. Öncelikle ürünlerin işletmelerde düzenli bir biçimde muhafaza edilmesini sağlar.

Tüm raflar ve depolama sistemleri (geçici depolama dahil) amaca uygun olacak şekilde tasarlanmalıdır. Depolama sistemleri,istiflenecek malzemenin boyutlarına uygun
olmalı ve öngörülen maksimum yükü güvenle taşıyabilmelidir. Depolama sistemleri,yetkili kişilerce kurulmalı ve tasarım özelliklerine uygun olarak kullanılmalıdır.